Saksri Industry Co., Ltd., 49 Rajchaphruek Road, Chimplee, Thalingchan, Bangkok 10170  Tel +662 886 2000 Fax : +662 886 2919 Email:  ssbkk@saksriindustry.co.th  - sales@saksriindustry.co.th
เกี่ยวกับเรา นับจากที่บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 บริษัทฯได้สร้าง ความมั่นคงอันแข็งแกร่งและเกิดการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวขึ้น เป็นผู้นำรายหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนด้านการผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ วิสัยทัศน์ของเรา เป็นผู้นำด้านการจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมประปาและกรดกำมะถันในภูมิภาคโดยมุ่ง เน้นในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดจาก ลูกค้าทั้งนี้บริษัทฯมีความเชื่อมั่นในการสร้างและเป็นพันธมิตรที่จริงใจกับคู่ค้าและลูกค้าของเรา เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมี ประสิทธิภาพ
THE SAKSRI PROMISE - HIGHEST QUALITY & BEST IN CLASS SERVICE
สำนักงานกรุงเทพ
เมนูหลัก เกี่ยวกับเรา สินค้า เครือบริษัท ติดต่อเรา
Saksri Industry Co., Ltd., 49 Rajchaphruek Road, Chimplee, Thalingchan, Bangkok 10170  Tel +662 886 2000 Fax : +662 886 2919 Email:  ssbkk@saksriindustry.co.th  - sales@saksriindustry.co.th
เกี่ยวกับเรา นับจากที่บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 บริษัทฯได้สร้าง ความมั่นคงอันแข็งแกร่งและเกิดการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่ง ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวขึ้น เป็นผู้นำรายหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนด้านการผลิตและจำหน่ายเคมีภั ณฑ วิสัยทัศน์ของเรา เป็นผู้นำด้านการจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมประปาและ กรดกำมะถันในภูมิภาคโดยมุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับค วามต้องการของลูกค้าเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดจาก ลูกค้าทั้งนี้บริษัทฯมีความเชื่อมั่นในการสร้างและเป็นพันธมิตรที่จริง ใจกับคู่ค้าและลูกค้าของเรา เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมี ประสิทธิภาพ
THE SAKSRI PROMISE - HIGHEST QUALITY      & BEST IN CLASS SERVICE เมนูหลัก