Bruker Germany นำเสนอเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งานในการวิจัยทางการแพทย์และท างคลินิกโลหะการถ่ายภาพสิ่งแวดล้อมจุลชีววิทยาและการควบคุมคุณภาพบรูเก อร์ได้รับแรงผลักดันจากแนวคิดที่จะจัดหาโซลูชันทางเทคโนโลยีที่ดีที่สุ ดสำหรับงานวิเคราะห์แต่ละงาน Bruker ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบความก้าวหน้าและพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม ่ ๆ ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ประสิทธิภาพสูงของ Bruker และโซลูชันการวิเคราะห์และวินิจฉัยที่มีมูลค่าสูงช่วยให้นักวิทยาศาสตร ์สามารถสำรวจชีวิตและวัสดุในระดับโมเลกุลระดับเซลล์และระดับจุลภาค ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา Bruker กำลังเปิดใช้งานนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและความสำเร็จของลูกค้าในการวิจัยร ะดับโมเลกุลด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพในการประยุกต์ใช้และเภสัชกรรมในกล้อง จุลทรรศน์และการวิเคราะห์นาโนและในงานอุตสาหกรรมตลอดจนชีววิทยาของเซลล ์การถ่ายภาพพรีคลินิกทางคลินิก การวิจัยฟีโนมิกส์และโปรตีโอมิกส์และจุลชีววิทยาคลินิก ปัจจุบันพนักงานมากกว่า 6,000 คนทั่วโลกกำลังทำงานกับความท้าทายถาวรนี้ในกว่า 90 แห่งในทุกทวีป Bruker ยังคงต่อยอดผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่หลากหลายฐานข้อมูลที่กว้างขวางของระ บบที่ติดตั้งและชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในหมู่ลูกค้า Bruker เป็นหนึ่งใน บริษัท เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นนำของโลกที่มุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยและโซลูชั่นท ี่เป็นนวัตกรรมสำหรับคำถามเชิงวิเคราะห์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องความส ัมพันธ์ของเรากับ Bruker คือ เป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับหน่วยตรวจจับ CBRNE ซึ่งใช้สำหรับการตรวจจับสารเคมีตัวแทนทางชีวภาพทุกชนิดโดยอัตโนมัติ (แบคทีเรียไวรัสและสารพิษ) ภัยคุกคามทางรังสีวิทยานิวเคลียร์และการระเบิด อุปกรณ์ของพวกเขาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยจู่โจมหน่วยปฏิบัติการทางทห ารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายแดน โปรดดูผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายด้านล่าง
SVGps
เครื่องวัดการสำรวจรังสี SVGps มีความแม่นยำสูงระบบมือถือที่ใช้การรวมกันของ Geiger-Mueller ท่อนับและเซมิคอนดักเตอร์ เครื่องตรวจจับ ระบบนี้มีหัววัดภายนอกที่มีน้ำหนักเบาตรวจจับรังสีอัลฟาเบต้าแกมมาและเอ็กซเรย์ พร้อมกัน
Road Runner
RoadRunner เป็นอุปกรณ์พกพาที่ใช้แบตเตอรี่สำหรับตรวจจับวัตถุระเบิด และสารเสพติด เป็นเครื่องตรวจจับสองโหมดที่สามารถรับตัวอย่างไอและตัวอย่างไม้กวาดได้เช่นกันซึ่งจะเพิ่ม ความยืดหยุ่น ด้วยน้ำหนัก 3,5 กก. จึงเป็นอุปกรณ์ที่ "ไปได้ทุกที่" อย่างแท้จริง อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 4 ชั่วโมงและคุณสมบัติของการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบ hot-swap ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งาน การใช้แหล่งกำเนิดไอออไนซ์โฟตอนพลังงานสูงที่ไม่มีกัมมันตภาพรังสีช่วยลดอายุการใช้งาน ของผู้ใช้เนื่องจากวิธีการไอออไนเซชันนี้ไม่ได้อยู่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจาก รังสี
RAID-M 100 Plus
เครื่องตรวจจับสารเคมีแบบมือถือ RAID-M ซีรี่ส์อิงตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างดีของ Ion Mobility Spectrometry (IMS) ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับค้นหาและค้นหาสารเคมีในสงครามเคมี (CWA) และสารเคมีอุตสาหกรรมที่เป็นพิษ (TIC) บนบุคลากรอุปกรณ์ยานพาหนะและบนพื้นดิน มี RAID-M สองเวอร์ชัน RAID-M100 ใช้แหล่งกำเนิด 63Ni ระดับต่ำในขณะที่ RAID-MNR ใช้แหล่งที่มาของการถ่ายภาพพลังงานสูงที่ไม่ใช่กัมมันตภาพรังสี (HEPI) มิฉะนั้นระบบทั้งสองจะเหมือนกันภายนอกดำเนินการตามขีด จำกัด การตรวจจับเดียวกันและทั้งสองระบบใช้วัสดุสิ้นเปลืองเดียวกันสำหรับการทำงาน
RAIDXP
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด 49 ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่่งชัน กรุงเทพฯ  10170 โทร. (+66)2 886 2000  แฟ็กซ์. (+66)2 886 2919 Email. ssbkk@saksriindustry.co.th
Bruker Germany นำเสนอเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งานในการวิจัยทาง การแพทย์และท างคลินิกโลหะการถ่ายภาพสิ่งแวดล้อมจุลชีววิ ทยาและการควบคุมคุณภาพบรูเกอร์ได้รับแรงผลักดันจากแนว คิดที่จะจัดหาโซลูชันทางเทคโนโลยีที่ดีที่สุ ดสำหรับงานวิเคราะห์แต่ละงาน Bruker ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบความก้าวหน้าและพัฒ นาแอพพลิเคชั่นใหม ่ ๆ ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ประสิทธิภาพสูงของ Bruker และโซลูชันการวิเคราะห์และวินิจฉัยที่มีมูลค่าสูงช่วยให้นักวิทยาศาสตร ์สามารถสำรวจชีวิตและวัสดุในระดับโมเลกุลระดับเซลล์และระดับจุลภาค ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา Bruker กำลังเปิดใช้งานนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและความสำเร็จของลูกค้าในการวิจัยร ะดับโมเลกุลด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพในการประยุกต์ใช้และเภสัชกรรมในกล้อง จุลทรรศน์และการวิเคราะห์นาโนและในงานอุตสาหกรรมตลอดจนชีววิทยาของเซลล ์การถ่ายภาพพรีคลินิกทางคลินิก การวิจัยฟีโนมิกส์และโปรตีโอมิกส์และจุลชีววิทยาคลินิก ปัจจุบันพนักงานมากกว่า 6,000 คนทั่วโลกกำลังทำงานกับความท้าทายถาวรนี้ในกว่า 90 แห่งในทุกทวีป Bruker ยังคงต่อยอดผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่หลากหลายฐานข้อมูลที่กว้างขวางของระ บบที่ติดตั้งและชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในหมู่ลูกค้า Bruker เป็นหนึ่งใน บริษัท เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นนำของโลกที่มุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยและโซลูชั่นท ี่เป็นนวัตกรรมสำหรับคำถามเชิงวิเคราะห์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องความส ัมพันธ์ของเรากับ Bruker คือ เป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับหน่วยตรวจจับ CBRNE ซึ่งใช้สำหรับการตรวจจับสารเคมีตัวแทนทางชีวภาพทุกชนิดโดยอัตโนมัติ (แบคทีเรียไวรัสและสารพิษ) ภัยคุกคามทางรังสีวิทยานิวเคลียร์และการระเบิด อุปกรณ์ของพวกเขาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยจู่โจมหน่วยปฏิบัติการทางทห ารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายแดน โปรดดูผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายด้านล่าง
SVGps
เครื่องวัดการสำรวจรังสี SVGps มีความแม่นยำสูง ระบบมือถือที่ใช้การรวมกันของ Geiger-Mueller ท่อนับและเซมิคอนดักเตอร์ เครื่องตรวจจับ ระบบนี้มีหัววัดภายนอกที่มีน้ำหนักเบา ตรวจจับรังสีอัลฟาเบต้าแกมมาและเอ็กซเรย์ พร้อมกัน
Road Runner
RoadRunner เป็นอุปกรณ์พกพาที่ใช้แบตเตอรี่สำหรับตรวจจับวัตถุระเบิด และสารเสพติด เป็นเครื่องตรวจจับสองโหมดที่สามารถรับตัวอย่างไอและตั วอย่างไม้กวาดได้เช่นกันซึ่งจะเพิ่มความยืดหยุ่น ด้วยน้ำหนัก 3,5 กก. จึงเป็นอุปกรณ์ที่ "ไปได้ทุกที่" อย่างแท้จริง อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 4 ชั่วโมงและคุณสมบัติของการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบ hot-swap ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งาน การใช้แหล่งกำเนิดไอออไนซ์โฟตอนพลังงานสูงที่ไม่มีกัม มันตภาพรังสีช่วยลดอายุการใช้งานของผู้ใช้เนื่องจากวิธีกา รไอออไนเซชันนี้ไม่ได้อยู่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ ปลอดภัยจากรังสี
RAID-M 100 Plus
เครื่องตรวจจับสารเคมีแบบมือถือ RAID-M ซีรี่ส์อิงตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างดีของ Ion Mobility Spectrometry (IMS) ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับค้นหาและค้นหาสารเคมีใน สงครามเคมี (CWA) และสารเคมีอุตสาหกรรมที่เป็นพิษ (TIC) บนบุคลากรอุปกรณ์ยานพาหนะและบนพื้นดิน มี RAID-M สองเวอร์ชัน RAID-M100 ใช้แหล่งกำเนิด 63Ni ระดับต่ำในขณะที่ RAID-MNR ใช้แหล่งที่มาของการถ่ายภาพพลังงานสูงที่ไม่ใช่กัมมันตภา พรังสี (HEPI) มิฉะนั้นระบบทั้งสองจะเหมือนกันภายนอกดำเนินการตามขีด จำกัด การตรวจจับเดียวกันและทั้งสองระบบใช้วัสดุสิ้นเปลืองเดียว กันสำหรับการทำงาน
RAIDXP
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด 49 ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. (+66)2 886 2000 แฟ็กซ์. (+66)2 886 2919 Email. ssbkk@saksriindustry.co.th