Sunmoon Ray Corporation Ltd

บริษัท ซันมูนเรย์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเคมี รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือทางทหารเฉพาะด้านอื่นๆ

ทั้งนี้เรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตให้แก่บริษัทดังต่อไปนี้

THE SAKSRI INDUSTRY GROUP OF COMPANIES OVERVIEW
ที่ตั้งโรงงาน : จังหวัดราชบุรี Main Products: Sulphuric acid, Alum, Poly Aluminium Chloride (PAC) Ferrous Sulphate Sulphur Powder Molten Sulphur Various other products by request Click here to download the product list
บริษัท ยูนิคอร์นเคมีอุตสาหกรรม จำกัด ที่ตั้งโรงงาน : จังหวัดระยอง Main Products: Sulphuric acid, Alum, Poly Aluminium Chloride (PAC) Ferrous Sulphate Sulphur Powder Molten Sulphur
บริษัท เจมอน จำกัด ที่ตั้งโรงงาน : บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด กรุงเทพ 10170 Main Products: Boron, Sulphuric acid, Alum, Poly Aluminium Chloride (PAC) Calcium Hypochlorite, Aluminum Chlorohydrate (ach) Soda Ash, Sodium Sulphate Food Ingredients Citric Acid, Sodium Citrate from TTCA (Trichloroisocynanuric Acid) Sodium Bicarbonate, Sodium Benzoate, Malic Acid Phosphoric Acid and other products Click here to download the Gemon Product list

Smiths Detection ผู้จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะด้านสำหรับตรวจจับสารเคมี ชีววิทยา รังสีวิทยา สารนิวเคลียร์ และวัตถุระเบิด

รวมถึงวัตถุอันตรายประเภทไอระเหย สารผง แก๊ส ของเหลว สารแป้งเปียก และสารเจล

ที่ไม่สามารถระบุได้ด้วยการใช้สายตาและดมกลิ่น

โดยอุปกรณ์และเครื่องมือของ Smiths Detection สามารถแสดงผลการทำงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในสถานการณ์สำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของ Smiths Detection ได้ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน CE

และรับรองได้ว่าสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมในสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยและสภาวะอุณหภูมิสูง

ที่อาจต้องเผชิญระหว่างการปฏิบัติงานในภาคสนามและปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย

นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ Smiths Detection

ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดที่ทหารต้องการใช้ในตัวผลิตภัณฑ์อันทนทานเพื่อลดความไม่สะดวกในการใช้งานและสนับสนุนการทำภารกิจภาคสนามต่างๆ

ให้ประสบความสำเร็จ

จึงกล่าวได้ว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายของ Smiths Detection ได้ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย มีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา

Ansell Sweden ผู้จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือด้านการป้องกันนิรภัยชนิดบุคคลที่หลากหลาย

เช่น ชุดป้องกันนิรภัยสำหรับใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ชุดเต็นท์ประกอบขึ้นเองอย่างง่ายดายสำหรับบุคลากรด่านหน้าใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉิน

และชุดเครื่องมือสำหรับการชำระล้างสิ่งปนเปื้อนที่สามารถใช้งานได้

อย่างกระทันหันทันท่วงที

Bruker Germany นำเสนอชุดอุปกรณ์และเครื่องมืออันหลากหลายสำหรับการใช้งานทางวิจัยทางการแพทย์และคลินิก โลหะวิทยา การถ่ายภาพ

สิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยา และการควบคุมคุณภาพ

โดยเราได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Bruker สำหรับชุดอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจจับสารเคมี ชีววิทยา รังสีวิทยา สารนิวเคลียร์ และวัตถุระเบิด (CBRNE)

เพื่อตรวจจับสารเคมีทุกประเภท สารคุกคามทางชีวภาพ (แบคทีเรีย ไวรัส และสารพิษ) สารรังสีวิทยา สารนิวเคลียร์ และภัยคุกคามทางระเบิด

ได้อย่างอัตโนมัติ

โดยอุปกรณ์และเครื่องมือเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานโดยบุคลากรด่านหน้า ปฏิบัติการทางด้านการทหาร

และการรักษาความปลอดภัยตามแนวเขตแดน

Kärcher Futuretech ผู้จำหน่ายชุดอุปกรณ์และเครื่องมือด้านการกำจัดการปนเปื้อน ชุดเสื้อผ้านิรภัยพิเศษ

และสารเคมีสำหรับการชำระล้างการปนเปื้อนระดับชั้นนำ โดยชุดอุปกรณ์และเครื่องมือของ Kärcher Futuretech

สามารถใช้งานกับการปนเปื้อนทางสารเคมี ชีววิทยา รังสีวิทยา สารนิวเคลียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยนับตั้งแต่ช่วงปี 1980 เป็นต้นมา Kärcher Futuretech

ได้เป็นผู้มอบระบบและผลิตภัณฑ์ทางด้านการทหารที่มีความสามารถสูงชั้นนำระดับโลก

ทั้งนี้ระบบและผลิตภัณฑ์ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมของประเทศผู้นำต่างๆเพื่อสำหรับการใช้งาน

ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยและสถานการณ์อันเลวร้ายที่สุด

ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Kärcher Futuretech ประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับ

การชำระล้างการปนเปื้อนแก่บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

OUR GROUP COMPANIES
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด 49 ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. (+66)2 886 2000 แฟ็กซ์. (+66)2 886 2919 Email. ssbkk@saksriindustry.co.th
THE SAKSRI INDUSTRY GROUP OUR GROUP COMPANIES
บริษัท เจมอน จำกัด ที่ตั้งโรงงาน : บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด กรุงเทพ 10170 Main Products: Boron Sulphuric acid Alum Poly Aluminium Chloride (PAC) Calcium Hypochlorite Aluminum Chlorohydrate (ach) Soda Ash Sodium Sulphate ส่วนผสมอาหาร Citric Acid Sodium Citrate from TTCA (Trichloroisocynanuric Acid) Sodium Bicarbonate Sodium Benzoate Malic Acid Phosphoric Acid and other products หากต้องการดาวน์โหลดสำเนา PDF ของรายการผลิตภัณฑ์ Gemon คลิกที่นี่

Sunmoon Ray Corporation Ltd

บริษัท ซันมูนเรย์ จำกัด

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ทางเคมีรวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือ

ทางทหารเฉพาะด้านอื่นๆ

ทั้งนี้เรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

ให้แก่บริษัทดังต่อไปนี้

Ansell Sweden

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือด้านการป้องกัน

นิรภัยชนิดบุคคลที่หลากหลาย เช่น

ชุดป้องกันนิรภัยสำหรับใช้งานในสถานการณ์

ฉุกเฉินชุดเต็นท์ประกอบขึ้นเองอย่างง่ายดาย

สำหรับบุคลากรด่านหน้าใช้งานในสถานการณ์

ฉุกเฉินและชุดเครื่องมือสำหรับการชำระล้าง

สิ่งปนเปื้อนที่สามารถใช้งานได้อย่างกระทันหัน

ทันท่วงที

Smiths Detection

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะ

ด้านสำหรับตรวจจับสารเคมี ชีววิทยา

รังสีวิทยา สารนิวเคลียร์ และวัตถุระเบิด

รวมถึงวัตถุอันตรายประเภทไอระเหย

สารผง แก๊ส ของเหลว สารแป้งเปียก

และสารเจล

ที่ไม่สามารถระบุได้ด้วยการใช้สายตา

และดมกลิ่น

โดยอุปกรณ์และเครื่องมือของ Smiths

Detection

สามารถแสดงผลการทำงานได้อย่าง

รวดเร็วและถูกต้องในสถานการณ์สำคัญ

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของ Smiths Detection

ได้ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อ

เป็นไปตามมาตรฐาน

CEและรับรองได้ว่าสามารถใช้งาน

ได้อย่างเหมาะสมในสภาพที่ไม่เอื้อ

อำนวยและสภาวะอุณหภูมิสูงที่อาจต้อง

เผชิญระหว่างการปฏิบัติงาน

ในภาคสนามและปฏิบัติการรักษาความ

ปลอดภัย

นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

Smiths Detection

ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่า

สุดที่ทหารต้องการใช้ในตัวผลิตภัณฑ์

อันทนทานเพื่อลดความ

ไม่สะดวกในการใช้งานและสนับสนุน

การทำภารกิจภาคสนามต่างๆให้

ประสบความสำเร็จ

จึงกล่าวได้ว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายของ

SmithsDetection

ได้ทุ่มเทอย่างต่อเนื่่องใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้

Kärcher Futuretech

ผู้จำหน่ายชุดอุปกรณ์และเครื่องมือด้านการ

กำจัดการปนเปื้อนชุดเสื้อผ้านิรภัยพิเศษและ

สารเคมีสำหรับการชำระล้าง การปนเปื้อน

ระดับชั้นนำ โดยชุดอุปกรณ์และเครื่องมือของ

Kärcher Futuretech

สามารถใช้งานกับการปนเปื้อนทางสารเคมี

ชีววิทยา รังสีวิทยา

สารนิวเคลียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยนับตั้งแต่ช่วงปี 1980 เป็นต้นมา

Kärcher Futuretech

ได้เป็นผู้มอบระบบและผลิตภัณฑ์ทางด้าน

การทหารที่มีความสามารถสูงชั้นนำระดับโลก

ทั้งนี้ระบบและผลิตภัณฑ์ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย

ความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมของประเทศผู้

นำต่างๆเพื่อสำหรับการใช้งานในสภาวะที่ไม่

เอื้ออำนวยและสถานการณ์

อันเลวร้ายที่สุดซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์

ของ Kärcher Futuretech

ประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับ

การชำระล้างการปนเปื้อนแก่บุคลากร อุปกรณ์

เครื่องมือ

ยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

Bruker

นำเสนอชุดอุปกรณ์และเครื่องมืออันหลาก

หลายสำหรับการใช้งานทางวิจัยทาง

การแพทย์และคลินิก โลหะวิทยา

การถ่ายภาพ สิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยา

และการควบคุมคุณภาพ

โดยเราได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Bruker

สำหรับชุดอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจจับสาร

เคมี ชีววิทยา รังสีวิทยา สารนิวเคลียร์

และวัตถุระเบิด (CBRNE)

เพื่อตรวจจับสารเคมีทุกประเภท

สารคุกคามทางชีวภาพ (แบคทีเรีย

ไวรัสและสารพิษ) สารรังสีวิทยา

สารนิวเคลียร์ และภัยคุกคามทางระเบิด

ได้อย่างอัตโนมัติโดยอุปกรณ์และเครื่องมือ

เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่ง

สำหรับการใช้งานโดยบุคลากรด่านหน้า

ปฏิบัติการทางด้านการทหารและการรักษา

ความปลอดภัยตามแนวเขตแดน

บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด 49 ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. (+66)2 886 2000 แฟ็กซ์. (+66)2 886 2919 Email. ssbkk@saksriindustry.co.th
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด ที่ตั้งโรงงาน : จังหวัดราชบุรี Main Products: Sulphuric acid, Alum, Poly Aluminium Chloride (PAC), Ferrous Sulphate Sulphur Powder, Molten Sulphur Various other products by request คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายการผลิตภัณฑ์ บริษัท ยูนิคอร์นเคมีอุตสาหกรรม จำกัด ที่ตั้งโรงงาน : จังหวัดระยอง Main Products: Sulphuric acid, Alum, Poly Aluminium Chloride (PAC) Ferrous Sulphate, Sulphur Powder Molten Sulphur