บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายกรดกำมะถันรายหลักของประเทศไทยโดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว มากกว่าหนึ่งแสนตันต่อปีให้แก่ลูกค้าในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิประเทศกลุ่ม ในกลุ่ม CLMV เป็นต้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่เข้มงวดต่อการควบคุมคุณภาพและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ที่รวมถึงการจัดซื้อและการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมั่นใจว่าลูกค้าของบริษัทฯ ทุกรายจะได้รับผลิตภัณท์และการบริการที่มีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่าง แน่นอน บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด ยังประกอบด้วยบริษัทย่อยในเครือกล่าวคือ บริษัท เจมอน จำกัด และบริษัท ซันมูนเรย์ จำกัดที่มีความชำนาญในการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน ประเภทอื่น
THE SAKSRI PROMISE - HIGHEST QUALITY & BEST IN CLASS SERVICE

ยินดีต้อนรับ

บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้ง ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดย บริษัทฯเป็น ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมี ภัณฑ์เพื่อใช้ใน อุตสาหกรรมประปา อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมปิโตรเคมีรวมทั้งอุตสาห กรรมกระดาษและ เนื้อเยื่อกระดาษซึ่ง  บริษัทฯ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่มีความ หลากหลายอาทิ กรดกำมะถัน สารส้ม สารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (แพค) ผงเฟอรัสซัลเฟต ฯลฯ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งมั่นต่อการผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดพร้อม การบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าทุกราย
เมนูหลัก เกี่ยวกับเรา สินค้า เครือบริษัท ติดต่อเรา
Saksri Industry Co., Ltd., 49 Rajchaphruek Road, Chimplee, Thalingchan, Bangkok 10170  Tel +662 886 2000 Fax : +662 886 2919 Email:  ssbkk@saksriindustry.co.th  - sales@saksriindustry.co.th
Stretchy Button
Saksri Industry Co., Ltd., 49 Rajchaphruek Road, Chimplee, Thalingchan, Bangkok 10170  Tel +662 886 2000 Fax : +662 886 2919 Email:  ssbkk@saksriindustry.co.th  - sales@saksriindustry.co.th
THE SAKSRI PROMISE - HIGHEST QUALITY      & BEST IN CLASS SERVICE

ยินดีต้อนรับ

บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้ง ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดย บริษัทฯเป็น ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ใน อุตสาหกรรมประปา อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมปิโตรเคมีรวมทั้งอุตสาหกรรมกระดาษ และเนื้อเยื่อกระดาษ ซึ่งบริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความหลาก หลาย อาทิ กรดกำมะถัน สารส้ม สารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (แพค) ผงเฟอรัสซัลเฟต ฯลฯ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งมั่นต่อการผลิตและ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดพร้อมการบริการที่เป็นเลิศแก่ ลูกค้าทุกราย
บริษัทฯเป็นผู้จำหน่ายกรดกำมะถันรายหลักของประเทศไทยโดย ส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่าหนึ่งแสนตันต่อปีให้แก่ลูกค้า ในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ประเทศกลุ่ม ในกลุ่ม CLMV เป็นต้น บริษัทฯยังมีนโยบายที่เข้มงวดต่อการควบคุมคุณภาพและการบริหาร ห่วงโซ่อุปทานที่รวมถึงการจัดซื้อและการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมั่นใจว่าลูกค้าของบริษัทฯทุกรายจะได้รับผลิตภัณท์และ การบริการที่มีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอน บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด ยังประกอบด้วยบริษัทย่อยในเครือ กล่าวคือ บริษัท เจมอน จำกัด และบริษัท ซันมูนเรย์ จำกัด ที่มีความชำนาญในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน ประเภทอื่น
เมนูหลัก