บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด 49 ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. (+66)2 886 2000 แฟ็กซ์. (+66)2 886 2919 Email. ssbkk@saksriindustry.co.th
SAKSRI PRODUCT LIST

เรามีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับอุตสาหกรรมที่เราให้บริการรวมถึงจุดแข็งของกรดซัลฟูริกครบวงจรเรายินดีต้อนรับความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราและจะตอบสนองทันที

เพื่อสอบถามใด ๆ ที่เราได้รับ

ติดต่อเราตอนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทร. (+66) 2 886 2000 แฟกซ์ (+66) 2 886 2919 อีเมล ssbkk@saksriindustry.co.th

PROPRODUCT
PAPACKAGING
DELIVERY QUANTITY
SULPHURIC ACID 98% TIS 41-2529
TANKER
12 METRIC TONS
SULPHURIC ACID 98% TIS 41-2529
35 KILO CARBOYS
150 - 200 CARBOYS - 6 WHEEL TRUCK
SULPHURIC ACID 70%
TANKER
10 METRIC TONS
SULPHURIC ACID 70%
30 KILO CARBOYS
150 - 200 CARBOYS - 6 WHEEL TRUCK
SULPHURIC ACID 50%
TANKER
10 METRIC TONS
SULPHURIC ACID 50%
30 KILO CARBOYS
150 - 200 CARBOYS - 6 WHEEL TRUCK
SULPHURIC ACID 45%
TANKER
10 METRIC TONS
SULPHURIC ACID 30%
TANKER
10 METRIC TONS
AMMONIUM ALUM LUMP NO.1, NO.2 POWDER TIS 165-2542
30 KILO BAGS
150 - 200 BAGS - 6 WHEEL TRUCK 400 BAGS 20 WHEEL TRUCK
AMMONIUM ALUM LUMP NO.3 POWDER TIS 165- 2542
150 KILO BAGS
150 - 200 BAGS - 6 WHEEL TRUCK 400 BAGS 20 WHEEL TRUCK
ALUMINIUM SULPHATE 16% (SOLID) LUMP, STONE, POWDER TIS 165-2542
50 KILO BAGS
100 -120 BAGS 6 WHEEL TRUCK
ALUMINIUM SULPHATE 8% (LIQUID) TIS 165-2542
TANKER
12 METRIC TONS
ALUMINIUM SULPHATE 8% (LIQUID) TIS 165- 2542
25 KILO CARBOYS
150 - 200 CARBOYS 6 WHEEL TRUCK
SULPHUR INGOT, LUMP, PHRILL
50 KILO BAGS
150 - 200 BAGS - 6 WHEEL TRUCK 400 BAGS 20 WHEEL TRUCK
SULPHUR POWDER , ROLLED, LUMP
25 KILO BAGS
100 - 120 BAGS 6 WHEEL TRUCK
SULPHUR LIQUID
TANKER
10 -20 METRIC TONS
SODIUM HYDROXIDE 50% (LIQUID)
TANKER
12 METRIC TONS
SODIUM HYDROXIDE 50% (LIQUID)
30 KILO CARBOYS
150 - 200 CARBOYS - 6 WHEEL TRUCK
HYDROCHLORIC ACID 35% (LIQUID)
TANKER
12 METRIC TONS
HYDROCHLORIC ACID 35% (LIQUID)
20 KILO CARBOYS
150 - 200 CARBOYS - 6 WHEEL TRUCK
ALUMINIUM HYDROXIDE KB-30 (AUSTRALIA/DRY GRADE)
1 METRIC TON BAG
12 BAGS 10 WHEEL TRUCK
ALUMINIUM HYDROXIDE KB-30 (CHINA/WET GRADE)
1 METRIC TON BA
12 BAGS 10 WHEEL TRUCK
SODIUM HYPOCHLORITE 10% (LIQUID)
TANKER
12 METRIC TONS
FERROUS SULPHATE (HEPTA HYDRATE)
50 KILO BAGS
150 - 200 BAGS - 6 WHEEL TRUCK 400 BAGS 20 WHEEL TRUCK
FERROUS SULPHATE (HEPTA HYDRATE)
25 KILO BAGS
100 - 120 BAGS 6 WHEEL TRUCK

เรามีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ

อุตสาหกรรมที่เราให้บริการรวมถึงจุดแข็ง

ของกรดซัลฟูริกครบวงจร

เรายินดีต้อนรับความสนใจในผลิตภัณฑ์

ของเราและจะตอบสนองทันทีเพื่อสอบ

ถามใด ๆ ที่เราได้รับ

ติดต่อเราตอนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับโทร.

(+66) 2 886 2000 แฟกซ์ (+66) 2 886 2919

อีเมล ssbkk@saksriindustry.co.th

SAKSRI PRODUCT LIST
THE SAKSRI INDUSTRY GROUP
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด 49 ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. (+66)2 886 2000 แฟ็กซ์. (+66)2 886 2919 Email. ssbkk@saksriindustry.co.th
PRODUCT NAME            DELIVERY VOLUME
SULPHURIC ACID 98% 12 METRIC TONS TANKER TIS 41 - 2529 SULPHURIC ACID 98% 150 - 200 35K CARBOYS TIS 41-2529 ON 6W TRUCK SULPHURIC ACID 70% 10 METRIC TONS TANKER SULPHURIC ACID 70% 150 - 200 X 30 K CARBOYS ON 6W TRUCK SULPHURIC ACID 50% 10 METRIC TONS TANKER SULPHURIC ACID 50% 150 - 200 x 30K CARBOYS ON 6W TRUCK SULPHURIC ACID 45% 5 - 10 METRIC TONS TANKER SULPHURIC ACID 30% 5 - 10 METRIC TONS TANKER AMMONIUM ALUM LUMP 150-200 30K BAGS ON 6W TRUCK NO 1, NO.2 POWDER 400 30K BAGS ON 10W TRUCK TIS 165-2542 AMMONIUM ALUM LUMP 150-200 50k BAGS ON 6W TRUCK NO 3 POWDER TIS 165-2542 400 50K BAGS ON 10W TRUCK ALUMINIUM SULPHATE 16% 100- 120 50K BAGS ON 6W TRUCK (SOLID) LUMP, STONE, POWDER TIS 165-2542 ALUMINIUM SULPHATE 8% 12 METRIC TONS TANKER (LIQUID) TIS 165-2542 ALUMINIUM SULPHATE 150 - 200 25K CARBOYS 8% (LIQUID)TIS 165-2542 0N 6W TRUCK SULPHUR INGOT, 100-120 50K BAGS ON 6W TRUCK LUMP, PHRILL 240 50K BAGS ON 10W TRUCK SULPHUR POWDER, 100-120 25K BAGS ON 6W TRUCK ROLLED, LUMP SULPHUR LIQUID 10 - 20 METRIC TONS TANKER SODIUM HYDROXIDE 12 METRIC TONS TANKER 50% (LIQUID) SODIUM HYDROXIDE 150-200 30K CARBOYS 50% ON 6W TRUCK HYDROCHLORIC ACID 12 METRIC TONS TANKER 35% (LIQUID) HYDROCHLORIC ACID 150-200 20K CARBOYS IN 35% (LIQUID) 6W TRUCK ALUMINIUM HYDROXIDE 12 x 1T BAGS IN 10W TRUCK KB-30 (AUSTRALIA/DRY GRADE) ALUMINIUM HYDROXIDE 12 x 1T BAGS IN 10W TRUCK KB-30 (CHINA/WET GRADE) SODIUM HYPOCHLORITE 12 METRIC TONS TANKER 10% (LIQUID) FERROUS SULPHATE 100-120 50K BAGS (HEPTA HYDRATE) ON 6W TRUCK OR 240 50K BAGS ON 10W TRUCK FERROUS SULPHATE 100-120 25K BAGS ON 10W TRUCK