องค์กรเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และการผลิต “ Sparing-Vist Center” เป็นผู้พัฒนาและผลิตเครื่องม ื อวัดปริมาณรังสีของเครื่องหมายการค้า ECOTEST ที่มีชื่อเสียงในยูเครนและทั่วโลก.
MKS-UM Multipurpose Dosimeter-Radiometer
MKS-UM Multipurpose Dosimeter-Radiometer
วัตถุประสงค์การใช้งาน •การวัดอัตราเทียบเท่ารังสีโดยรอบ (DER) ของรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์ •การวัดปริมาณรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์ที่เทียบเท่าโดยรอบ (DE) •การวัดความหนาแน่นของฟลักซ์พื้นผิวของอนุภาคเบต้าและกิจกรรมพื้นผิวขอ งอนุภาคเบต้า •การวัดความหนาแน่นของฟลักซ์พื้นผิวอนุภาคอัลฟาและกิจกรรมพื้นผิวของอน ุภาคแอลฟา •การวัดระยะเวลาการสะสมของรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์ DE •ที่เก็บถาวรของผลการวัดที่ติดแท็กพิกัดตำแหน่ง
MKS-UM Multipurpose Dosimeter-Radiometer Personal Gamma Radiation Dosimeter DKG-21M
วัตถุประสงค์การใช้งาน •การวัดอัตราเทียบเท่ารังสีแกมมาเอกซเรย์และรังสีนิวตรอน (รังสีโฟตอนและนิวตรอนไอออไนซ์ DER) •การกำหนดความเข้มของรังสีแกมมาและนิวตรอน •การระบุชนิดของกัมมันตภาพรังสีด้วยสเปกตรัมแกมมาแอมพลิจูด •บันทึกสเปกตรัมแกมมาแอมพลิจูดและบันทึกเหตุการณ์ในหน่วยความจำแบบไม่ล บเลือน
Ecotest CARD เครื่องวัดรังสีแกมมาส่วนบุคคล DKG-21
วัตถุประสงค์การใช้งาน •การวัดรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์อัตราเทียบเท่าปริมาณรังสี (DER) •การวัดปริมาณรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์เทียบเท่า (DE) • นาฬิกาปลุก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Ecotest เหล่านี้และครบวงจรโปรดติดต่อเราที่อีเมล Sunmoon Ray Corporation sunmoonray.smr@hotmail.com หรือโทร +662 886 2910 ต่อ 308
SPRD ใหม่“ SPECTRA” ค้นหา Dosimeter-Radiometer MKS-11GN
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด 49 ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. (+66)2 886 2000 แฟ็กซ์. (+66)2 886 2919 Email. ssbkk@saksriindustry.co.th
องค์กรเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และการผลิต “ Sparing-Vist Center” เป็นผู้พัฒนาและผลิตเครื่องมื อวัดปริมาณรังสีของเครื่องหมายการค้า ECOTEST ที่มีชื่อเสียงในยูเครนและทั่วโลก.
MKS-UM Multipurpose Dosimeter-Radiometer
MKS-UM Multipurpose Dosimeter-Radiometer
วัตถุประสงค์การใช้งาน •การวัดอัตราเทียบเท่ารังสีโดยรอบ (DER) ของรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์ •การวัดปริมาณรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์ที่เทียบเท่าโดยรอบ (DE) •การวัดความหนาแน่นของฟลักซ์พื้นผิวของอนุภาคเบต้าและกิจ กรรมพื้นผิวขอ งอนุภาคเบต้า •การวัดความหนาแน่นของฟลักซ์พื้นผิวอนุภาคอัลฟาและ กิจกรรมพื้นผิวของอนุภาคแอลฟา •การวัดระยะเวลาการสะสมของรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์ DE •ที่เก็บถาวรของผลการวัดที่ติดแท็กพิกัดตำแหน่ง SPRD ใหม่“ SPECTRA” ค้นหา Dosimeter-Radiometer MKS-11GN
MKS-UM Multipurpose Dosimeter-Radiometer Personal Gamma Radiation Dosimeter DKG-21M
วัตถุประสงค์การใช้งาน •การวัดอัตราเทียบเท่ารังสีแกมมาเอกซเรย์และรังสีนิวตรอน (รังสีโฟตอนและนิวตรอนไอออไนซ์ DER) •การกำหนดความเข้มของรังสีแกมมาและนิวตรอน •การระบุชนิดของกัมมันตภาพรังสีด้วยสเปกตรัมแกมม าแอมพลิจูด •บันทึกสเปกตรัมแกมมาแอมพลิจูดและบันทึกเหตุการณ์ในห น่วยความจำแบบไม่ล บเลือน
Ecotest CARD เครื่องวัดรังสีแกมมาส่วนบุคคล DKG-21
วัตถุประสงค์การใช้งาน •การวัดรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์อัตราเทียบเท่าปริมาณรังสี (DER) •การวัดปริมาณรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์เทียบเท่า (DE) • นาฬิกาปลุก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Ecotest เหล่านี้และครบวงจรโปรดติดต่อเราที่อีเมล Sunmoon Ray Corporation sunmoonray.smr@hotmail.com หรือโทร +662 886 2910 ต่อ 308